Napisz do nas biuro@jskedukacja.pl Zadzwoń do nas 664 953 030

Proces kształcenia w Szkole Muzycznej JSK Edukacja

Nie przeprowadzamy żadnych egzaminów wstępnych ani nie wprowadzamy jakichkolwiek ograniczeń wiekowych. Uważamy, że każdy powinien mieć szansę nauki muzyki, natomiast  to, czy masz uzdolnienia muzyczne, możemy powiedzieć Ci dopiero w trakcie trwania Twojej nauki, analizując postępy, które będziesz czynił.

 

Aby rozpocząć naukę w Prywatnej Szkole Muzycznej wystarczy przyjść na BEZPŁATNĄ i niezobowiązującą LEKCJĘ PRÓBNĄ, po której zdecydujesz, czy zapisać się na zajęcia.

U nas niczym nie ryzykujesz – nie podpisujesz umowy na cały semestr lub rok. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zapisz się na zajęcia i zacznij się uczyć profesjonalnie.

Aby dopasować treści nauczania do Twojego poziomu umiejętności, w Prywatnej Szkole Muzycznej istnieją 3 poziomy nauczania. Po zdaniu egzaminu uzyskasz Dyplom ukończenia określonego stopnia Prywatnej Szkoły Muzycznej, a po zakończeniu każdego roku nauki – Świadectwo Prywatnej Szkole Muzycznej JSK Edukacja.

I stopień Prywatnej Szkoły Muzycznej JSK Edukacja

Zadaniem tego poziomu jest przekazanie Ci podstawowych wiadomości i umiejętności, które pozwolą Ci grać na instrumencie. Nauka na Stopniu I odpowiada poziomowi Szkoły Muzycznej I stopnia. Po ukończeniu tego poziomu powinieneś umieć: grać utwory o średnim poziomie trudności, swobodnie improwizować w dowolnej tonacji, znać zasady muzyki: notację muzyczną, gamy, interwały, budowę akordu itp. Na tym etapie rozpoczyna się także kształcenie słuchu.

II stopień Prywatnej Szkoły Muzycznej JSK Edukacja

Zadaniem tego poziomu jest przede wszystkim rozwój Twojej techniki wykonawczej. Treści nauczania realizowane na tym poziomie nastawione są również na naukę komponowania przez Ciebie Twojej własnej muzyki i opracowywania przez Ciebie partii Twojego instrumentu. Na tym poziomie poznajesz tajniki harmonii, nauka zasad muzyki zostaje ukończona, a kształcenie słuchu jest realizowane na poziomie wyższym. Nauka na Stopniu II odpowiada poziomowi Szkoły Muzycznej II stopnia.

III stopień Prywatnej Szkoły Muzycznej JSK Edukacja

Zadaniem tego poziomu jest przekazanie Ci wiedzy i umiejętności koniecznych do tego, abyś stał się profesjonalnym muzykiem. Ukończenie tego poziomu powinno dać Ci możliwość gry każdą techniką, w każdym stylu muzycznym, tak, abyś mógł być muzykiem sesyjnym. Ideą tego poziomu jest: "nie ma takiej rzeczy, której nie umiem zagrać"!!! Nauka na tym poziomie jest jednak bardzo zindywidualizowana i dostosowana do Twoich potrzeb i oczekiwań. Nauka na Stopniu III odpowiada poziomowi studiów wyższych.

Nie istnieją żadne ramy czasowe ustalone dla poszczególnych poziomów. Jeżeli tylko jesteś w stanie przyswoić treści nauczania, wiedzę i umiejętności przekazywane na określonym poziomie – zostajesz na niego przyjęty. W Prywatnej Szkole Muzycznej JSK Edukacja nauka jest zindywidualizowana i dostosowana do Twoich możliwości!!! Jeżeli Twoje braki w wiadomościach i umiejętnościach wymaganych na niższych poziomach są niewielkie, a Twój poziom wykształcenia pozwala Ci na naukę na poziomie wyższym –  prowadzący zajęcia pomoże Ci nadrobić zaległości.

W toku nauczania staramy się nie narzucać Ci naszego spojrzenia na muzykę. Naszym celem jest przekazanie Ci całej wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do tworzenia i wykonywania przez Ciebie Twojej muzyki – muzyki, o której marzysz… Niezależnie od tego, czy pragniesz grać lub śpiewać pop, jazz, rock, bluesa, reggae, fusion, hip-hop, cudowną muzykę Mozarta, czy jesteś fanem najcięższej odmiany metalu, a może chciałbyś oddać się komponowaniu – przyjdź do nas, a my nauczymy Cię tego!

Uczymy efektywnie i nowocześnie. Po zajęciach otrzymasz za pośrednictwem maila pliki z ćwiczeniami i utworami oraz wiadomościami poznawanymi na zajęciach, które pomogą Ci w rozwinięciu Twojej techniki wykonawczej oraz ułatwią Ci uczenie się poznanego materiału. Nie musisz kupować żadnych materiałów – wszystko otrzymujesz bezpłatnie w procesie Twojego kształcenia.

Mamy również własny kanał YouTube – JSK Edukacja. Zobacz nas na YouTube i subskrybuj, aby być na bieżąco.

W zakładce Szkoła Muzyczna online prezentujemy różnego rodzaju materiały dydaktyczne. Korzystanie jest bezpłatne i nie wymaga logowania. Serdecznie zapraszamy.

Prywatnej Szkole Muzycznej JSK Edukacja prowadzone są zajęcia indywidualne nauki gry na wybranym przez Ciebie instrumencie/śpiewu oraz zajęcia grupowe, na których uczysz się „teorii” muzyki, która będzie Ci potrzebna przy wykonywaniu przez Ciebie muzyki, lub masz okazję wspólnego grania muzyki wraz ze swoimi kolegami i koleżankami.

Bezpłatne zajęcia grupowe – Zasady muzyki z kształceniem słuchu, Kompozycja z elementami harmonii, improwizacji i kształceniem słuchu odbywają się raz w tygodniu i trwają po 45 minut każde, natomiast zajęcia Zespół wokalny (Chór rozrywkowy) oraz Orkiestra odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Zasady muzyki z kształceniem słuchu

Na zajęciach Zasady muzyki z kształceniem słuchu nauczysz się: notacji muzycznej (nuty), budowy i tworzenia interwałów, gam, akordów, a także podstaw gry na fortepianie oraz zaczniesz przygodę z kształceniem Twojego słuchu – będziesz dokładnie wiedział, jakie słyszysz dźwięki i rytm, oraz będziesz umiał to zapisać!

Kompozycja z elementami harmonii

Na zajęciach Kompozycja z elementami harmonii, improwizacji i kształceniem słuchu nauczysz się zasad doboru akordów do melodii (harmonizowania melodii podanej w sopranie), pisania melodii, improwizowania partii solowych do określonej konstrukcji harmonicznej, instrumentacji i aranżacji. Zajęcia obejmują swym zakresem każdy rodzaj muzyki (muzyka klasyczna, jazz, blues, rock, metal, muzyka popularna, inne gatunki).

Proponowanie Ci skorzystania z uczestnictwa w grupowych zajęciach z Zasad muzyki z kształceniem słuchu oraz z Kompozycji z elementami harmonii, improwizacji i kształceniem słuchu jest podyktowane tym, że w innym przypadku Ty i Twój nauczyciel „tracicie” czas indywidualnych zajęć gry na instrumencie / śpiewu na naukę treści, bez których trudniej jest grać, śpiewać, komponować, aranżować, improwizować. Zdobywając tę wiedzę i umiejętności na zajęciach grupowych, dajesz szansę Twojemu nauczycielowi, aby skupił się na nauczaniu Cię gry na instrumencie czy śpiewu i ciągłym doskonaleniu Twojej techniki wykonawczej. Zaufaj nam! Znamy się na nauczaniu!

Zespół Wokalny (Chór rozrywkowy) i Orkiestra

Zadaniem tych zajęć jest ukształtowanie umiejętności śpiewu / gry w zespole muzycznym. Uczniowie mają okazję zagrać bądź zaśpiewać swoją partię do akompaniamentu granego przez kolegów i koleżanki lub zaśpiewać razem z innymi a capella, a nie do gotowego podkładu. Zajęcia te są niezmiernie istotne w procesie kształcenia muzycznego. Wyrabiają one umiejętności gry a vista, improwizacji i tworzenia muzyki "na żywo" oraz dają możliwość zastosowania wiedzy i umiejętności nabytych na pozostałyh zajęciach indywidualnych i grupowych. 

Prywatna Szkoła Muzyczna działa przez cały rok. Naukę można rozpocząć w dowolnym czasie.

Od chwili rozpoczęcia nauki w gry na instrumencie/śpiewu w Prywatnej Szkole Muzycznej JSK Edukacja prowadzona jest dokumentacja procesu dydaktycznego w postaci indywidualnie prowadzonych Dzienników Zajęć, do których rodzice i sami uczniowie mają wgląd.

Niektórzy nasi uczniowie przeszli do Prywatnej Szkoły Muzycznej JSK Edukacja z innych „placówek kształcenia gry na instrumencie” – Domów Kultury, Ognisk, osób prywatnych i innych tego typu miejsc, w których ktoś „uczył, uczy i niewiele nauczył…”, tym samym niszcząc w dziecku motywację do nauki gry na instrumencie i zapał do muzyki. Uczniowie, którzy do nas przeszli, oraz ich rodzice twierdzą, że zauważają ogromną różnicę; uczniowie zaczynają grać, a nauka gry na instrumencie czy śpiewu znów staję się pasją. Sprawdź nas i dołącz do uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej JSK Edukacja.

Szkoła muzyczna Sosnowiec - JSK Edukacja: mapa

Zapisz się do newslettera szkoły muzycznej JSK Edukacja!

Prywatna Szkoła Muzyczna
Sosnowiec, ul. 3 Maja 11
664 953 030
32 307 04 69
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń: 664 953 030 Zadzwoń do nas