Zajęcia umuzykalniające w Prywatnej Szkole Muzycznej w Sosnowcu

 

Zdaniem naukowców zajęcia umuzykalniające mają bardzo korzystny i komplementarny wpływ na rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka. Nie tylko działają one wspomagająco na układ nerwowy oraz w znacznym stopniu rozwijają inteligencję człowieka, są swoistym treningiem koncentracji, rozwijają zdolności językowe, a ich korzystny wpływ na rozwój aparatu fonetycznego jest wprost nieoceniony, ale także poprawiają nastrój, uspokajają, uczą dyscypliny i pracy oraz współżycia w zespole, wpływają pozytywnie na rozwój motoryki małej i dużej czy koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej oraz wielu innych obszarów. W świetle powyższego aż trudno uwierzyć, że w polskim systemie oświaty, w polskiej szkole czy przedszkolu, roli i miejsce muzyki zostały tak bardzo zmarginalizowane.  

Podczas organizwanych przez nas Warsztatów umuzykalniających uczestnicy biorą udział w szerokim spektrum zajęć i ćwiczeń, na które składają się między innymi: ćwiczenia rytmiczne wraz z ćwiczeniami ruchowymi realizacji rytmu, zajęcia nauki śpiewu, ćwiczenia rozwijające aparat mowy (proste ćwiczenia logopedyczne), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia solfeżowe, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, ćwiczenia polirytmiczne, zajęcia uwrażliwiające na poszczególne elementy dzieła muzycznego, ćwiczenia improwizacji ruchowej i inne.

Na organizowanych przez nas Warsztatach umuzykalniających uczestnicy nauczą się podstaw notacji muzycznej (zapisu wysokości dźwięków za pomocą nut oraz zapisu rytmu za pomocą nut i pauz) oraz będą grać na prostych instrumentach perkusyjnych o określonej oraz nieokreślonej wysokości dźwięku (tzw. instrumentarium Orffa).

Czas trwania:

Warsztaty umuzykalniające trwają Od 1 października 2017 do 31 maja 2018

(32 spotkania po 60 minut każde).

Pełny harmonogram zajęć zostanie określony po pierwszych zajęciach w uzgodnieniu z wszystkimi uczestnikami danej grupy Warsztatów.

Dla kogo:

Warsztaty umuzykalniające są przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

(dzieci są podzielone na grupy wiekowe)

Cena: Oferta ważna do 31 grudnia 2017!

8 rat po 95 zł każda

(1 rata płatna do 30 września 2017, kolejne raty płatne do 15 dnia każdego miesiąca)

lub wpłata jednorazowa: 675 zł (płatna do 30 września 2017)

Warsztaty umuzykalniające prowadzą: Weronika Jędrysik, Robert Szewczuk

Zapraszamy dzieci – mieszkańców miast Sosnowiec, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Mysłowice, Jaworzno oraz z terenów dalej położonych na Warsztaty umuzykalniające

Pomóż dziecku odkryć swój talent

Więcej informacji : tel. 32 307 04 69 lub 664 953 030 albo skorzystaj z formularza kontaktowego.

Szkoła muzyczna Sosnowiec - JSK Edukacja: mapa

Zapisz się do newslettera szkoły muzycznej JSK Edukacja!

Prywatna Szkoła Muzyczna
Sosnowiec, ul. 3 Maja 11
664 953 030
32 307 04 69
Wszystkie prawa zastrzeżone.